Önemli Ubuntu Kurulum Komutları

Merhaba,

Ubuntu kurulumu sonrasında ihtiyaç duyabileceğiniz PHP, Mysql, nginx, phpmyadmin vs  gibi bir çok kurulumu gerçekleştirebileceğiniz komutları sizlerle paylaşmak istedim.  Döküman sevgili dostum Onur Değerli‘ye aittir. Orjinal dökümana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  (Ekleme yapmak istediklerinizi bizlerle paylaşabilirseniz sevinirim.)

After Ubuntu İnstall

# upgrade ubuntu
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo update-manager -d

# git
sudo apt-get install git

# oh-my-zsh
sudo apt-get update && sudo apt-get install zsh
git clone git://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.git ~/.oh-my-zsh
cp ~/.zshrc ~/.zshrc.orig
cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zsh-template ~/.zshrc
chsh -s /bin/zsh

# gnome-classic
sudo apt-get install gnome-session-fallback
# or
sudo apt-get install gnome-panel
# or
sudo apt-get install gnome-shell

# chromium
sudo apt-get install chromium-browser

# chrome
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo dpkg -i google-chrome*; sudo apt-get -f install

# java
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk
export PATH=$PATH:/usr/lib/jvm/java-7-openjdk/bin

# vlc
sudo apt-get install vlc browser-plugin-vlc

# php, nginx, mysql, phpmyadmin
sudo apt-get update
sudo apt-get install mysql-server php5-mysql
sudo mysql_install_db
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
sudo apt-get install nginx
sudo service nginx start
sudo apt-get install php5-fpm

sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini
# cgi.fix_pathinfo=1 to cgi.fix_pathinfo=0

sudo nano /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf
# listen = 127.0.0.1:9000

sudo service php5-fpm restart

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
# 1 - Add index.php to the index line.
# 2 - Change the server_name from local host to your domain name or IP address (replace the example.com in the configuration)
# 3 - Change the correct lines in “location ~ \.php$ {“ section
sudo apt-get install phpmyadmin
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /usr/share/nginx/html

# php-cli
sudo apt-get install php5-cli

# django
# dowload lastest version from https://www.djangoproject.com/download/
tar xzvf Django-1.6.tar.gz
cd Django-1.6
sudo python setup.py install

# django extensions
sudo apt-get install python-mysqldb
sudo apt-get install python-setuptools

# django - oauth2
# download oauth2 https://launchpad.net/ubuntu/+source/python-oauth2/1.5.211-2ubuntu3
# open tar file
sudo python setup.py install

# sublime text 3
# download from http://www.sublimetext.com/3

# composer
# create composer.json
curl -s http://getcomposer.org/installer | php

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras rar p7zip-full

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*