Kategori arşivi: Javascript

jQuery DataTables Türkçe Karakter Arama Sorunu

Merhaba arkadaşlar,

Jquery DataTables kullanımında arama yaparken Türkçe karakter problemi bulunmaktadır. Bunun çözümü içinde js kodlarımızda küçük bir değişiklik yapmamız gerekiyor. dataTables.js dosyamızın içinde “_fnEscapeRegex” fonksiyonumuzu aşağıda belirttiğim şekilde değiştirmek gerekiyor.

iyi çalışmalar

function _fnEscapeRegex ( sVal ) {

  var letters = { "İ": "[İi]", "I": "[Iı]", "Ş": "[Şş]", "Ğ": "[Ğğ]", "Ü": "[Üü]", "Ö": "[Öö]", "Ç": "[Çç]", "i": "[İi]", "ı": "[Iı]", "ş": "[Şş]", "ğ": "[Ğğ]", "ü": "[Üü]", "ö": "[Öö]", "ç": "[Çç]" };
  var acEscape = [ '/', '.', '*', '+', '?', '|', '(', ')', '[', ']', '{', '}', '\\', ', '^', '-' ];
  var reReplace = new RegExp( '(\\' + acEscape.join('|\\') + ')', 'g' );
  sVal=sVal.replace(reReplace, '\\$1');

  return sVal.replace(/(([İIŞĞÜÇÖiışğüçö]))/g, function (letter) { return letters[letter]; });
}

javascript – Creating a custom rule in jQuery Validate

Merhaba arkadaşlar,

Bu yazımızda Form kontrollerimizde sıkça kullandığımız “Jquery Validate” eklentisinde özel kriter oluşturmaktan bahsedeceğiz. Ben bu örneğimizde bir kullanıcı kayıt formunda, kullanıcı adının kullanımda olup olmadığını kontrol etmeyi tercih ettim.

Öncelikle Validate eklentisinin “addMethod” yönetimini kullanarak, ziyaretçinin girmiş olduğu kullanıcı adının sistemimizde kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek fonksiyonumuzu yaratıyoruz. Ajax post yönetimi ile kullanıcıdan aldığımız “username” verisini “checkUsername.php” dosyamıza gönderiyoruz.

<?php 

$output = 'true';
$username = mysql_real_escape_string($_POST['username']);
$result = mysql_query("SELECT * FROM tblMembers WHERE Username='$username'");
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
  $output = 'false';
}
echo $output;

Validate kodumuza ise “checkUsername: true” parametresini ekliyoruz.

$(document).ready(function(){ 
  var response; 
  $.validator.addMethod( "checkUsername", function(value, element) { 
    $.ajax({ 
      type: "POST", 
      url: "http://"+location.host+"/checkUsername.php", 
      data: "username="+value, 
      dataType:"html", 
      success: function(msg) { 
        //If username exists, set response to true 
        response = ( msg == 'true' ) ? true : false; 
        } 
    }); 
        
    return response; 
    }, "Username kullanılıyor" 
  ); 
  
  $("#userForm").validate({ 
    username: { 
      required: true, 
      checkUsername: true 
    }, 
    messages: { 
      username: { 
        required: "Username boş bırakılamaz", 
        checkUsername: "Bu kullanıcı adı kullanılmaktadır" 
      } 
    } 
  }); 
});

Görüşmek dileğiyle..

Json data parse

Selam millet,

Javascript işlemlerimizde çokça karşılaştığımız Json data işlemleri ile ilgili küçük bir şey paylaşacağım. Json datamız içindeki verileri kullanabilmek için iki yönetmden bahsedeyim.

var strJSON = '{"result":true,"count":1}';
var objJSON = eval("(function(){return " + strJSON + ";})()");
alert(objJSON.result);
alert(objJSON.count);
var json = '{"result":true,"count":1}';
var obj = JSON.parse(json);
alert(obj.count);

haydi rastgele..