Etiket arşivi: para formatı

Sık Kullanılan Regular Expression’lar

Sık Kullanılan Regular Expression’lar

Adı  : Telefon No
Regex Kodu  : [2-9][0-9]{6}
Açıklaması  : Telefon Numarası. İlk rakamı en az 2 ile başlayan toplam 7 rakamdan oluşan ifade
Adı  : Telefon No Alan Kod
Regex Kodu  : [1-9][0-9]{2}
Açıklaması  : Alan Kodu. Türkiye alan kodu deseni.3 rakamdan oluşur. ilk rakam 1’den başlar.
Adı  : Kur ve Parite
Regex Kodu  : (0|[1-9]\d{0,2}|([1-9]\d{0,2}(\,\d{3})+))\.\d{6}
Açıklaması  : Kur ve parite girişleri için 6 ondalıklı format
Adı  : Tutar
Regex Kodu  : (0|[1-9]\d{0,2}|([1-9]\d{0,2}(\.\d{3})+))\,\d{2}
Açıklaması  : Tutar girişleri için format. Binlik ayraç olarak “.” , ondalık ayraç için “,” kullanılmıştır. Her binlik grup için “.” desenini arar ama bu zorunlu karakter değildir. Ondalıklı kısım iki basamak olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
Adı  : Küçük Harf
Regex Kodu  : [a-z]*
Açıklaması  : alfabetik yalnızca küçük harf deseni
Adı  : 24 Saat
Regex Kodu  : ([0-1][0-9]|2[0-3]):([0-5][0-9])
Açıklaması  : dd:ss stilinde saat girişi (24 saat)
Adı  : Yüzdelik Oran (0-100 Arası)
Regex Kodu  : 100|([1-9]?[0-9]{1})
Açıklaması  : Yüzde üzerinden oran belirtmek gerekirse kullanılabilir .0-100 arası rakam girişine izin verir.
Adı  : Nufus Cüzdan No
Regex Kodu  : [A-Z0-9]{3}-[0-9]{6}
Açıklaması  : Nüfus Cuzdan Sıra ve Seri No
Adı  : Nufus Cuzdan Cilt No
Regex Kodu  : [0-9]{1,4}
Açıklaması  : 4 haneye kadar nümerik
Adı  : Ehliyet No
Regex Kodu  : [0-9]{1,10}
Açıklaması  : 10 haneye kadar nümerik
Adı  : EPosta
Regex Kodu  : [a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}
Açıklaması  : Standart eposta validasyon
Adı  : Türkiye Yurtiçi Telefon-Faks
Regex Kodu  : ([1-9][0-9]{2})([1-9][0-9]{6})
Açıklaması  : Yurt içi Telefon ve Faks Patterni
Adı  : Sadece Sayısal
Regex Kodu  : [0-9]*
Açıklaması  : Sınırsız sayıda sadece rakamlar girilebilir
Adı  : Ondalıklı Değer
Regex Kodu  : (\+|-)?[0-9]{1,3}(\R.[0-9]{2})?
Açıklaması  : Oran girişlerinde kullanılır.3 tamsayı, 2 ondalık biçinde girişe izin verir. Negatif değere de izin verir